Το Ενιαίο Λύκειο Νέας Βύσσας βρίσκεται χτισμένο στην είσοδο του ομώνυμου χωριού μόλις

λίγα χιλιόμετρα μακρυά από τα σύνορα του Έβρου με την Τουρκία. Στο κτιριακό συγκρότημα του

σχολείου συστεγάζεται και το Γυμνάσιο του χωριού. Το μαθητικό δυναμικό του Λυκείου είνα 83μαθητές και του Γυμνασίου 75.

Οι μαθητές προέρχονται και από τα γειτονικά χωριά όπως είναι η Καβύλη, η Στέρνα, οι Καστανιές, τα Ρίζια και ο Κέραμος.

Το διδακτικό προσωπικό α ποτελείται από 18 καθηγητές.  Σε ξεχωριστό πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που

λειτουργεί το απόγευμα διδάσκουν άλλοι 22 καθηγητές
 

 
 

 |Αρχική Σελίδα|