Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Καθηγητές 2011-2012

  • Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2011 17:45

Add this to your website

Διευθυντής

Παναγιώτης Σιανκούρης

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Αθανασία Ζάχου

Περιστέρα Ζαρίμπα

Καλλιόπη Σβάρνα

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Παναγιώτα Μαντζιάρη

ΠΕ04 - Φυσικοί

Βασίλης Καταραχιάς

Ευστράτιος Μουτουσίδης

ΠΕ19 - Πληροφορικής

Αλέξανδρος Μοσκοφίδης

 

Με διάθεση από άλλα σχολεία

ΠΕ01 - Θεολόγοι

Παρασκευή Σπυροπούλου

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Φωτεινή Μπαντούδη

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Ευσέβια Γκρεκίδου

ΠΕ06 - Αγγλικών

Βασιλική Παπαϊωάννου

ΠΕ07 - Γερμανικών

Δήμητρα Τριανταφυλλίδου

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

Χαράλαμπος Σταματόπουλος