Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Καθηγητές 2010-2011

  • Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 20:14

Add this to your website

Διευθυντής

Παναγιώτης Σιανκούρης

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Αθανασία Ζάχου

Περιστέρα Ζαρίμπα

Ευτυχία Κοπίδη

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Παναγιώτα Μαντζιάρη

ΠΕ04 - Φυσικοί

Γεώργιος Κούσας

Ιωάννης Ψημμένος

ΠΕ06 - Αγγλικών

Φωτεινή Μαγνήσαλη

ΠΕ19 - Πληροφορικής

Αλέξανδρος Μοσκοφίδης

 

Με διάθεση από άλλα σχολεία

ΠΕ01 - Θεολόγοι

Παρασκευή Σπυροπούλου

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Δημήτριος Χονδρολίδης

ΠΕ04 - Φυσικοί

Τάσος Κωτούλας

ΠΕ05 - Γαλλικών

Βασίλειος Χασκής

ΠΕ07 - Γερμανικών

Χρυσούλα Δαγλίδου

ΠΕ09 - Οικονομολόγων

Αναστασία Βοσνακίδου

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

Χαράλαμπος Σταματόπουλος