Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Καστανιές

  • Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2010 17:03

Add this to your website

Οι Καστανιές είναι μεγάλος οικισμός του Νομού Έβρου που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκεί βρίσκεται ο ένας από τους δύο τελωνειακούς σταθμούς για τη διέλευση των συνόρων εκατέροθεν κατά μήκος των χερσαίων συνόρων των δύο χωρών. Στις Καστανιές βρίσκεται το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ελλάδας με την Τουρκία, δεδομένου ότι το υπόλοιπο σύνορο καθορίζεται από την κοίτη του ποταμού Έβρου.Βρίσκεται βορείως της Ορεστιάδας και παρακειμένως του οικισμού των Ριζίων.

Πηγή: Wikipedia