Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Καθηγητές 2015-2016

  • Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2016 22:48

Add this to your website

Διευθυντής

Παναγιώτης Σιανκούρης

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Αθανασία Ζάχου

Πανδώρα Μάρκου

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Βασίλειος Πρασσάς

ΠΕ04.01 - Φυσικοί

Παντελής Ανδρουλιδάκης

ΠΕ06 - Αγγλικών

Ελένη Δημάδη

ΠΕ20 - Πληροφορικής

Μάριος Σακαλής

 

Με διάθεση από άλλα σχολεία

ΠΕ01 - Θεολόγοι

Παρασκευή Σπυροπούλου

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Σταυρούλα Κύρτσιου

ΠΕ07 - Γερμανικών

Μεταξία Τσαπράζη

ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών

Πέτρος Παυλίδης

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

Χρήστος Αφουκατούδης

ΠΕ17.01 - Πολιτικών μηχανικών

Μαρία Πασσαλή