Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Η περιοχή

  • Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2010 16:57

Add this to your website

Το Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας καλύπτει τις περιοχές του (υπό κατάργηση) δήμου Βύσσας. Πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω χωριά:

  • Νέα Βύσσα
  • Καβύλη
  • Στέρνα
  • Ρύζια
  • Καστανιές