Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την επταήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης

  • Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2016 13:34

Add this to your website

Σχολικό Έτος: 2015-2016 

"Aξιολόγηση  των προσφορών για την επταήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Ν. Βύσσας στην Κρήτη".

Έχοντας υπόψη την υπ? αριθμόν  Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/02-12-2011), άρθρο 14, της Υπουργού Παιδείας, συγκροτείται επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την πραγματοποίηση επταήμερης εκδρομής μαθητών της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Νέας Βύσσας.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση της επιτροπής εδώ