Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Καθηγητές 2014-2015

  • Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2014 20:49

Add this to your website

Διευθυντής

Παναγιώτης Σιανκούρης

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Αθανασία Ζάχου

Παπαγεωργίου κωνσταντίνος

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Παναγιώτα Ματζιάρη

ΠΕ04 - Φυσικοί, Χημικοί

Ελευθερίου Ηλίας

Χριστοπούλου Αικατερίνη

ΠΕ09 - Οικονομολογοί

Παπαδοπούλου Θεοφίλη

ΠΕ20 - Πληροφορικής

Σακαλής Μάριος

Με διάθεση από άλλα σχολεία

ΠΕ01 - Θεολόγοι

Παρασκευή Σπυροπούλου

ΠΕ06 - Αγγλικών

Κατσαρού Χρυσούλα

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

Καραλής Νικόλαος