Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας

  • PDF

Καθηγητές 2012 - 2013

  • Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2013 11:21

Add this to your website

Διευθυντής

Παναγιώτης Σιανκούρης

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Αθανασία Ζάχου

      Αντώνιος Νάτσιος

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Παναγιώτα Ματζιάρη

ΠΕ04 - Φυσικοί, Χημικοί

Βασίλης Καταραχιάς

Μαρία Σταμούδη

ΠΕ19 - Πληροφορικής

Αικατερίνη Τσακυρίδου

 

Με διάθεση από άλλα σχολεία

ΠΕ01 - Θεολόγοι

Παρασκευή Σπυροπούλου

ΠΕ02 - Φιλόλογοι

Φωτεινή Μπαντούδη

ΠΕ03 - Μαθηματικοί

Ευσέβια Γκρεκίδου

ΠΕ06 - Αγγλικών

Φωτεινή Μαγνήσαλη

 

ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής

Χαράλαμπος Σταματόπουλος